Velkommen til
Arena Elvenes

En arena for sivil og militær samhandling, fritidsarrangement, aktiviteter samt nærings- og regional utvikling.

Arena Elvenes er en nedlagt øvingsleir. Eiendommen ligger ca 12 km nord for Sjøvegan sentrum i Salangen kommune, og grenser til Salangsvassdraget.

Vi ønsker deg velkommen til å være med på utviklingen av dette fantastiske området.